รีเซ็ทรหัสผ่านผู้ใช้งาน
(กรณีลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน)

กรณีลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน
  • กรอกอีเมลผู้ใช้งานระบบ
  • ระบบจะทำการส่งการรีเซ็ทรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ระบุไว้