ตรวจสุขภาพชาย 20 รายการ (1 แถม 1)

ตรวจสุขภาพชาย 20 รายการ (1 แถม 1)

15,900 บาท
เหลืออีก 2 วัน

รายละเอียด

รายการตรวจ

 1. Chest X-ray
  2. EKG
  3. Ultrasound Upper Abdomen
  4. Bone Density
  5. CBC
  6. Glocose
  7. Cholesterol
  8. TG
  9. HDL
  10. LDL
  11. SGPT
  12. Creatinine
  13. Urinalysis
  14. Uric Acid
  15. Alpha – Feto Protien (AFP)
  16. CEA
  17. Anti – HCV
  18. HBs – Ag – Antigen
  19. HBsAb
  20. PSA
  21. อาหารเช้าฟรีที่ร้าน Black Canyon 1 ชุด

เงื่อนไขการใช้งานคูปอง

• คูปองเริ่มใช้ได้ทันทีหลังจากวันที่ได้รับคูปอง
• คูปองมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจ
• ใช้คูปองได้ 1 ใบ/ ท่าน/ แพ็กเกจ ไม่สามารถใช้คูปองซ้ำในแพ็กเกจเดิมได้
• ต้องโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการบริการ
• หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1218 กด 2 ต่อ 1431, 1433 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
• แพ็คเกจดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น และต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อมารับบริการ (All packages are for Thai citizen only)

รายละเอียดคูปอง

• ต้องแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ (รับเฉพาะคูปองที่พิมพ์ออกจากเครื่องปริ้นออกมาเท่านั้น)
• คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนหรือมอบเป็นของขวัญได้
• มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
• คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
• ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน
• ไม่คืนเงินทุกกรณี