ตรวจสุขภาพหญิง 20 รายการ (1 แถม 1)

ตรวจสุขภาพหญิง 20 รายการ (1 แถม 1)

15,900 บาท
เหลืออีก 2 วัน

รายละเอียด

รายการตรวจ

 1. Chest X-ray
  2. EKG
  3. Ultrasound Lower Abdomen
  4. Mammography + US Breast
  5. Bone Density
  6. CBC
  7. Glocose
  8. Cholesterol
  9. TG
  10. HDL
  11. LDL
  12. SGPT
  13. Creatinine
  14. Urinalysis
  15. Uric Acid
  16. CEA
  17. Anti – HCV
  18. HBs – Ag – Antigen
  19. HBsAb
  20. อาหารเช้าฟรีที่ร้าน Black Canyon 1 ชุด

เงื่อนไขการใช้งานคูปอง

• คูปองเริ่มใช้ได้ทันทีหลังจากวันที่ได้รับคูปอง
• คูปองมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจ
• ใช้คูปองได้ 1 ใบ/ ท่าน/ แพ็กเกจ ไม่สามารถใช้คูปองซ้ำในแพ็กเกจเดิมได้
• ต้องโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการบริการ
• หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1218 กด 2 ต่อ 1431, 1433 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
• แพ็คเกจดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น และต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อมารับบริการ (All packages are for Thai citizen only)

รายละเอียดคูปอง

ต้องแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ (รับเฉพาะคูปองที่พิมพ์ออกจากเครื่องปริ้นออกมาเท่านั้น)
• คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนหรือมอบเป็นของขวัญได้
• มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
• คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
• ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน
• ไม่คืนเงินทุกกรณี