แพ็คเกจคลอด สำหรับคลอดธรรมชาติ

แพ็คเกจคลอด สำหรับคลอดธรรมชาติ

34,000 บาท
เหลืออีก 2 วัน

รายละเอียด

สิทธิประโยชน์

1. Upgrade ห้องพัก 1 ระดับ ฟรี จากห้อง Silver เป็น ห้อง Gold
2. หากต้องการ Upgrade ห้องพักขนาดใหญ่ขึ้น ชำระส่วนต่าง เพิ่มที่ รพ. ในวันเข้ารับบริการ
3. ตรวจคัดกรองการได้ยินฟรี 1 ครั้ง
4. ตรวจความผิดปกติของตาโดยจักษุแพทย์ ฟรี 1 ครั้ง
5. ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมน ฟรี
6. ถ่ายภาพลูกน้อยแรกคลอด
7. บริการจัดทำสูติบัตร
8. ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย
9. ชุดทารกแรกคลอด และผ้าห่อตัวช้างน้อย
10. บัตร Smart Life Junior Card มูลค่า 5,900 บาท ฟรี
11. บริการเบิกค่าคลอด 13,000 บาท , เงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท/เดือน จนครบอายุ 6 ปี จาก สำนักงานประกันสังคม
** ราคาเหมาจ่ายไม่รวมกรณีคุณแม่ และลูกน้อยมีภาวะแทรกซ้อน หรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ในการช่วยคลอด หรือลูกแฝด จะมีค่าใช้จ่ายต้องชำระเพิ่มจากราคาเหมาคลอด

เงื่อนไขการใช้งานคูปอง

• คูปองนำมาใช้ได้หลังจากวันที่กดซื้อ 1 วัน
• คูปองมีอายุ 120 วัน หลังจากวันกดซื้อ
• ใช้คูปองได้ 1 ใบ/ ท่าน/ แพ็กเกจ ไม่สามารถใช้คูปองซ้ำในแพ็กเกจเดิมได้
• ต้องเข้าพบสูตินารีเวชของโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนการคลอด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1218 กด 2 ต่อ 1320, 1321 (ศูนย์สูติ-นรีเวช)
• แพ็คเกจดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น และต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อมารับบริการ (All packages are for Thai citizen only)

รายละเอียดคูปอง

• ต้องแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ (รับเฉพาะคูปองที่พิมพ์ออกจากเครื่องปริ้นออกมาเท่านั้น)
• คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนหรือมอบเป็นของขวัญได้
• มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
• คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
• ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน