โปรแกรมวัคซีนเด็ก Baby B

โปรแกรมวัคซีนเด็ก Baby B

4,000 บาท
เหลืออีก 2 วัน

รายละเอียด

โปรแกรมวัคซีน สำหรับเด็ก
ปกป้องลูกน้อยให้ปลอดภัยจากโรค และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยโปรแกรมวัคซีน สำหรับลูกน้อยวัย 1 เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน

โปรแกรม B สำหรับทารก 9 เดือน - 2 ปี 6 เดือน
- อายุ 9 เดือน - 1 ปี ไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 1 (JE)
- อายุ 9 เดือน - 1 ปี หัด หัดเยอรมัน คางทูม เข็มที่ 1 (MMR)
- อายุ 1 ปี 6 เดือน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากฮิบ เข็มที่ 4
- อายุ 2 ปี - 2 ปี 6 เดือน ไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 2 (JE)
- อายุ 2 ปี - 2 ปี 6 เดือน หัด หัดเยอรมัน คางทูม เข็มที่ 2 (MMR)

เงื่อนไขการใช้งานคูปอง
• คูปองเริ่มใช้ได้ทันทีหลังจากวันที่ได้รับคูปอง
• คูปองมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจ
• ใช้คูปองได้ 1 ใบ/ ท่าน/ แพ็กเกจ ไม่สามารถใช้คูปองซ้ำในแพ็กเกจเดิมได้
• ต้องโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการบริการ
• หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1218 กด 2 ต่อ 1330, 1331 (ศูนย์กุมารเวช)
• แพ็คเกจดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น และต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อมารับบริการ (All packages are for Thai citizen only)

รายละเอียดคูปอง
• ต้องแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ (รับเฉพาะคูปองที่พิมพ์ออกจากเครื่องปริ้นออกมาเท่านั้น)
• คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนหรือมอบเป็นของขวัญได้
• มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
• คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
• ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน
• ไม่คืนเงินทุกกรณี